Ốc M3 x 20mm đầu tròn (10 con)
CartFB chat with me

Ốc M3 x 20mm đầu tròn (10 con)

Mã số: OT-00289

ĐVT: block

In stock: YES.

Ốc M3 x 20mm đầu tròn (10 con)

Ốc M3 x 20mm đầu tròn (10 con)

Giá: 16,000 VND

SL tồn: 10 block

Tóm tắt sản phẩm:

Loại sản phẩm : Ốc tán

Thông tin sản phẩm:

Ốc M3 x 20mm đầu tròn (10 con)

Lưu ý : giá tính theo 10 con 

Hình ảnh sản phẩm:

Ốc M3 x 20mm đầu tròn (10 con)

Ốc M3 x 20mm đầu tròn (10 con)

Ốc M3 x 20mm đầu tròn (10 con)

Nhận xét, thắc mắc của bạn:

Sản phẩm liên quan:

Loại sản phẩm : Ốc tán

Tán M4 XOẮN TRONG (1 con)
CartFB chat with me

Tán M4 XOẮN TRONG (1 con)

Mã số: OT-00309

ĐVT: con

In stock: YES.

Tán M4 XOẮN TRONG (1 con)

Tán M4 XOẮN TRONG (1 con)

Giá: 4,000 VND

SL tồn: 10 con

Tán M4 XOẮN TRONG (4 con)
CartFB chat with me

Tán M4 XOẮN TRONG (4 con)

Mã số: OT-00308

ĐVT: block

In stock: YES.

Tán M4 XOẮN TRONG (4 con)

Tán M4 XOẮN TRONG (4 con)

Giá: 14,000 VND

SL tồn: 10 block

Ốc M2 x 5mm đầu tròn (1 con)
CartFB chat with me

Ốc M2 x 5mm đầu tròn (1 con)

Mã số: OT-00298

ĐVT: con

In stock: YES.

Ốc M2 x 5mm đầu tròn (1 con)

Ốc M2 x 5mm đầu tròn (1 con)

Giá: 1,500 VND

SL tồn: 10 con

Ốc M2 x 5mm đầu tròn (10 con)
CartFB chat with me

Ốc M2 x 5mm đầu tròn (10 con)

Mã số: OT-00297

ĐVT: block

In stock: YES.

Ốc M2 x 5mm đầu tròn (10 con)

Ốc M2 x 5mm đầu tròn (10 con)

Giá: 8,000 VND

SL tồn: 10 block

Ốc M3 x 20mm đầu bằng (1 con)
CartFB chat with me

Ốc M3 x 20mm đầu bằng (1 con)

Mã số: OT-00296

ĐVT: con

In stock: YES.

Ốc M3 x 20mm đầu bằng (1 con)

Ốc M3 x 20mm đầu bằng (1 con)

Giá: 2,000 VND

SL tồn: 10 con

Ốc M3 x 20mm đầu bằng (10 con)
CartFB chat with me

Ốc M3 x 20mm đầu bằng (10 con)

Mã số: OT-00295

ĐVT: block

In stock: YES.

Ốc M3 x 20mm đầu bằng (10 con)

Ốc M3 x 20mm đầu bằng (10 con)

Giá: 16,000 VND

SL tồn: 10 block

Tán M3 KEO (1 con)
CartFB chat with me

Tán M3 KEO (1 con)

Mã số: OT-00294

ĐVT: con

In stock: YES.

Tán M3 KEO (1 con)

Tán M3 KEO (1 con)

Giá: 4,000 VND

SL tồn: 10 con

Tán M3 KEO (4 con)
CartFB chat with me

Tán M3 KEO (4 con)

Mã số: OT-00293

ĐVT: block

In stock: YES.

Tán M3 KEO (4 con)

Tán M3 KEO (4 con)

Giá: 14,000 VND

SL tồn: 10 block