Kẹp mũi nối răng b10
CartFB chat with me

Kẹp mũi nối răng b10

Mã số: OT-00237

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Kẹp mũi nối răng b10

Kẹp mũi nối răng b10

Giá: 95,000 VND

SL tồn: 3 bộ

Tóm tắt sản phẩm:

Loại sản phẩm : Công cụ

Loại linh kiện : Độ chế

Loại công cụ : Cơ khí

Tình trạng hàng : Mới 100%

Thông tin sản phẩm:

Kẹp mũi nối răng b10

Cốt 5mm (cho motor 775)

Giá 95.000 vnd

Kẹp được mũi 0.6 - 6 mm 

Hình ảnh sản phẩm:

Kẹp mũi nối răng b10

Kẹp mũi nối răng b10

Kẹp mũi nối răng b10

Kẹp mũi nối răng b10

Kẹp mũi nối răng b10

Kẹp mũi nối răng b10

Nhận xét, thắc mắc của bạn:

Sản phẩm liên quan:

Loại sản phẩm : Công cụ

Máy bộ đàm (walkie talkie)
CartFB chat with me

Máy bộ đàm (walkie talkie)

Mã số: OT-00236

ĐVT: cái

In stock: YES.

Máy bộ đàm (walkie talkie)

Máy bộ đàm (walkie talkie)

Giá: 180,000 VND

SL tồn: 6 cái

Súng đọc barcode giá rẻ
CartFB chat with me

Súng đọc barcode giá rẻ

Mã số: OT-00199

ĐVT: cái

In stock: YES.

Súng đọc barcode giá rẻ

Súng đọc barcode giá rẻ

Giá: 680,000 VND

SL tồn: 1 cái

Đồng hồ đo tua
CartFB chat with me

Đồng hồ đo tua

Mã số: OT-00197

ĐVT: cái

In stock: YES.

Đồng hồ đo tua

Đồng hồ đo tua

Giá: 350,000 VND

SL tồn: 1 cái

Pát bắt motor 545 siêu tốt
CartFB chat with me

Pát bắt motor 545 siêu tốt

Mã số: OT-00192

ĐVT: cái

In stock: YES.

Pát bắt motor 545 siêu tốt

Pát bắt motor 545 siêu tốt

Giá: 25,000 VND

SL tồn: 1 cái

Nối JTO cốt 3.17 mm
CartFB chat with me

Nối JTO cốt 3.17 mm

Mã số: OT-00191

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nối JTO cốt 3.17 mm

Nối JTO cốt 3.17 mm

Giá: 22,000 VND

SL tồn: 7 cái

Nối JTO cốt 5 mm
CartFB chat with me

Nối JTO cốt 5 mm

Mã số: OT-00190

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nối JTO cốt 5 mm

Nối JTO cốt 5 mm

Giá: 40,000 VND

SL tồn: 4 cái

Nối B10 cốt 3.17 mm
CartFB chat with me

Nối B10 cốt 3.17 mm

Mã số: OT-00189

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nối B10 cốt 3.17 mm

Nối B10 cốt 3.17 mm

Giá: 30,000 VND

SL tồn: 5 cái

Nối B10 cốt 5 mm
CartFB chat with me

Nối B10 cốt 5 mm

Mã số: OT-00188

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nối B10 cốt 5 mm

Nối B10 cốt 5 mm

Giá: 30,000 VND

SL tồn: 5 cái

Loại linh kiện : Độ chế

Bạc đạn vành 3-6-2.5 mm
CartFB chat with me

Bạc đạn vành 3-6-2.5 mm

Mã số: OT-00232

ĐVT: cái

In stock: YES.

Bạc đạn vành 3-6-2.5 mm

Bạc đạn vành 3-6-2.5 mm

Giá: 7,000 VND

SL tồn: 40 cái

Cây tròn có răng M4 x 250 mm
CartFB chat with me

Cây tròn có răng M4 x 250 mm

Mã số: OT-00180

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây tròn có răng M4 x 250 mm

Cây tròn có răng M4 x 250 mm

Giá: 30,000 VND

SL tồn: 4 cái

Đầu nối cây link (ball joint head) M3 đực
CartFB chat with me

Đầu nối cây link (ball joint head) M3 đực

Mã số: OT-00133

ĐVT: cái

In stock: YES.

Đầu nối cây link (ball joint head) M3 đực

Đầu nối cây link (ball joint head) M3 đực

Giá: 25,000 VND

SL tồn: 4 cái

Điều tốc PWM (giống ESC) 3A DC 6-24 volt
CartFB chat with me

Điều tốc PWM (giống ESC) 3A DC 6-24 volt

Mã số: OT-00123

ĐVT: cái

In stock: YES.

Điều tốc PWM (giống ESC) 3A DC 6-24 volt

Điều tốc PWM (giống ESC) 3A DC 6-24 volt

Giá: 45,000 VND

SL tồn: 3 cái

Bộ bản lề + 4 cặp ốc + bu lông siêu nhỏ
CartFB chat with me

Bộ bản lề + 4 cặp ốc + bu lông siêu nhỏ

Mã số: OT-00097

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ bản lề + 4 cặp ốc + bu lông siêu nhỏ

Bộ bản lề + 4 cặp ốc + bu lông siêu nhỏ

Giá: 25,000 VND

SL tồn: 100 bộ

Link nối thước lái với servo arm 2
CartFB chat with me

Link nối thước lái với servo arm 2

Mã số: OT-00095

ĐVT: cái

In stock: YES.

Link nối thước lái với servo arm 2

Link nối thước lái với servo arm 2

Giá: 60,000 VND

SL tồn: 4 cái

Khớp nối xoay 5x4
CartFB chat with me

Khớp nối xoay 5x4

Mã số: OT-00072

ĐVT: cái

In stock: YES.

Khớp nối xoay 5x4

Khớp nối xoay 5x4

Giá: 40,000 VND

SL tồn: 10 cái

Khớp nối xoay 5x5
CartFB chat with me

Khớp nối xoay 5x5

Mã số: OT-00071

ĐVT: cái

In stock: YES.

Khớp nối xoay 5x5

Khớp nối xoay 5x5

Giá: 40,000 VND

SL tồn: 2 cái

Loại công cụ : Cơ khí

Đầu kẹp mũi JTO
CartFB chat with me

Đầu kẹp mũi JTO

Mã số: OT-00186

ĐVT: cái

In stock: YES.

Đầu kẹp mũi JTO

Đầu kẹp mũi JTO

Giá: 90,000 VND

SL tồn: 1 cái

Bộ taro trong ngoài 20 món bọc titanium
CartFB chat with me

Bộ taro trong ngoài 20 món bọc titanium

Mã số: OT-00172

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ taro trong ngoài 20 món bọc titanium

Bộ taro trong ngoài 20 món bọc titanium

Giá: 700,000 VND

SL tồn: 1 bộ

Ren răng ngoài M2
CartFB chat with me

Ren răng ngoài M2

Mã số: OT-00160

ĐVT: cái

In stock: YES.

Ren răng ngoài M2

Ren răng ngoài M2

Giá: 50,000 VND

SL tồn: 3 cái

Cây ren răng trong M3
CartFB chat with me

Cây ren răng trong M3

Mã số: OT-00159

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây ren răng trong M3

Cây ren răng trong M3

Giá: 65,000 VND

SL tồn: 2 cái

Ren răng ngoài M2.5
CartFB chat with me

Ren răng ngoài M2.5

Mã số: OT-00142

ĐVT: cái

In stock: YES.

Ren răng ngoài M2.5

Ren răng ngoài M2.5

Giá: 50,000 VND

SL tồn: 1 cái

Pát bắt motor 775 siêu tốt
CartFB chat with me

Pát bắt motor 775 siêu tốt

Mã số: OT-00132

ĐVT: cái

In stock: YES.

Pát bắt motor 775 siêu tốt

Pát bắt motor 775 siêu tốt

Giá: 35,000 VND

SL tồn: 1 cái

Mũi taro M2.5, M3 loại tốt
CartFB chat with me

Mũi taro M2.5, M3 loại tốt

Mã số: OT-00128

ĐVT: cái

In stock: YES.

Mũi taro M2.5, M3 loại tốt

Mũi taro M2.5, M3 loại tốt

Giá: 65,000 VND

SL tồn: 2 cái

Lưỡi cưa tròn 32 mm cốt 6 mm
CartFB chat with me

Lưỡi cưa tròn 32 mm cốt 6 mm

Mã số: OT-00094

ĐVT: cái

In stock: YES.

Lưỡi cưa tròn 32 mm cốt 6 mm

Lưỡi cưa tròn 32 mm cốt 6 mm

Giá: 30,000 VND

SL tồn: 2 cái

Tình trạng hàng : Mới 100%

Pin JJRC 1s 500 mah
CartFB chat with me

Pin JJRC 1s 500 mah

Mã số: OT-00253

ĐVT: cái

In stock: YES.

Pin JJRC 1s 500 mah

Pin JJRC 1s 500 mah

Giá: 80,000 VND

SL tồn: 1 cái

RX FS-IA10 (FS-i6)
CartFB chat with me

RX FS-IA10 (FS-i6)

Mã số: FL-00005

ĐVT: cái

In stock: YES.

RX FS-IA10 (FS-i6)

RX FS-IA10 (FS-i6)

Giá: 420,000 VND

SL tồn: 2 cái

Hub lái Pagolin nhựa (cặp)
CartFB chat with me

Hub lái Pagolin nhựa (cặp)

Mã số: HS-00010

ĐVT: cặp (2 cái)

In stock: YES.

Hub lái Pagolin nhựa (cặp)

Hub lái Pagolin nhựa (cặp)

Giá: 50,000 VND

SL tồn: 1 cặp (2 cái)

Motor than 540 25T, 45T, 55T 3s
CartFB chat with me

Motor than 540 25T, 45T, 55T 3s

Mã số: GO-00003

ĐVT: cái

In stock: YES.

Motor than 540 25T, 45T, 55T 3s

Motor than 540 25T, 45T, 55T 3s

Giá: 250,000 VND

SL tồn: 1 cái

Body nhựa mềm (clear) 313 mm KYX
CartFB chat with me

Body nhựa mềm (clear) 313 mm KYX

Mã số: KYX-00047

ĐVT: cái

In stock: YES.

Body nhựa mềm (clear) 313 mm KYX

Body nhựa mềm (clear) 313 mm KYX

Giá: 450,000 VND

SL tồn: 2 cái

Phuộc KYX 95 mm 1.5 kg hoặc 800 gr (cặp)
CartFB chat with me

Phuộc KYX 95 mm 1.5 kg hoặc 800 gr (cặp)

Mã số: KYX-00044

ĐVT: cặp (2 cái)

In stock: YES.

Phuộc KYX 95 mm 1.5 kg hoặc 800 gr (cặp)

Phuộc KYX 95 mm 1.5 kg hoặc 800 gr (cặp)

Giá: 320,000 VND

SL tồn: 1 cặp (2 cái)

Kit tải 1:14 KYX full metal
CartFB chat with me

Kit tải 1:14 KYX full metal

Mã số: KYX-00037

ĐVT: cái

In stock: YES.

Kit tải 1:14 KYX full metal

Kit tải 1:14 KYX full metal

Giá: 13,000,000 VND

SL tồn: 1 cái

Nhông đôi trong hộp số HG
CartFB chat with me

Nhông đôi trong hộp số HG

Mã số: HG-00063

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nhông đôi trong hộp số HG

Nhông đôi trong hộp số HG

Giá: 55,000 VND

SL tồn: 3 cái