- xếp sản phẩm theo :
Kẹp mũi nối răng b10
CartFB chat with me

Kẹp mũi nối răng b10

Mã số: OT-00237

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Kẹp mũi nối răng b10

Kẹp mũi nối răng b10

Giá: 95,000 VND

SL tồn: 3 bộ

Máy bộ đàm (walkie talkie)
CartFB chat with me

Máy bộ đàm (walkie talkie)

Mã số: OT-00236

ĐVT: cái

In stock: YES.

Máy bộ đàm (walkie talkie)

Máy bộ đàm (walkie talkie)

Giá: 180,000 VND

SL tồn: 6 cái

Nối B10 cốt 5 mm
CartFB chat with me

Nối B10 cốt 5 mm

Mã số: OT-00188

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nối B10 cốt 5 mm

Nối B10 cốt 5 mm

Giá: 30,000 VND

SL tồn: 5 cái

Motor 775 max 24 volt DC siêu lực
CartFB chat with me

Motor 775 max 24 volt DC siêu lực

Mã số: OT-00087

ĐVT: cái

In stock: YES.

Motor 775 max 24 volt DC siêu lực

Motor 775 max 24 volt DC siêu lực

Giá: 100,000 VND

SL tồn: 2 cái

Súng đọc barcode giá rẻ
CartFB chat with me

Súng đọc barcode giá rẻ

Mã số: OT-00199

ĐVT: cái

In stock: YES.

Súng đọc barcode giá rẻ

Súng đọc barcode giá rẻ

Giá: 680,000 VND

SL tồn: 1 cái

Đồng hồ đo tua
CartFB chat with me

Đồng hồ đo tua

Mã số: OT-00197

ĐVT: cái

In stock: YES.

Đồng hồ đo tua

Đồng hồ đo tua

Giá: 350,000 VND

SL tồn: 1 cái

Pát bắt motor 545 siêu tốt
CartFB chat with me

Pát bắt motor 545 siêu tốt

Mã số: OT-00192

ĐVT: cái

In stock: YES.

Pát bắt motor 545 siêu tốt

Pát bắt motor 545 siêu tốt

Giá: 25,000 VND

SL tồn: 1 cái

Nối JTO cốt 3.17 mm
CartFB chat with me

Nối JTO cốt 3.17 mm

Mã số: OT-00191

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nối JTO cốt 3.17 mm

Nối JTO cốt 3.17 mm

Giá: 22,000 VND

SL tồn: 7 cái

Nối JTO cốt 5 mm
CartFB chat with me

Nối JTO cốt 5 mm

Mã số: OT-00190

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nối JTO cốt 5 mm

Nối JTO cốt 5 mm

Giá: 40,000 VND

SL tồn: 4 cái

Nối B10 cốt 3.17 mm
CartFB chat with me

Nối B10 cốt 3.17 mm

Mã số: OT-00189

ĐVT: cái

In stock: YES.

Nối B10 cốt 3.17 mm

Nối B10 cốt 3.17 mm

Giá: 30,000 VND

SL tồn: 5 cái

Pát bắt motor 775 siêu tốt
CartFB chat with me

Pát bắt motor 775 siêu tốt

Mã số: OT-00132

ĐVT: cái

In stock: YES.

Pát bắt motor 775 siêu tốt

Pát bắt motor 775 siêu tốt

Giá: 35,000 VND

SL tồn: 1 cái

Ren răng ngoài M2.5
CartFB chat with me

Ren răng ngoài M2.5

Mã số: OT-00142

ĐVT: cái

In stock: YES.

Ren răng ngoài M2.5

Ren răng ngoài M2.5

Giá: 50,000 VND

SL tồn: 1 cái

Ren răng ngoài M2
CartFB chat with me

Ren răng ngoài M2

Mã số: OT-00160

ĐVT: cái

In stock: YES.

Ren răng ngoài M2

Ren răng ngoài M2

Giá: 50,000 VND

SL tồn: 3 cái

Cây ren răng trong M3
CartFB chat with me

Cây ren răng trong M3

Mã số: OT-00159

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây ren răng trong M3

Cây ren răng trong M3

Giá: 65,000 VND

SL tồn: 2 cái

Đầu kẹp mũi JTO
CartFB chat with me

Đầu kẹp mũi JTO

Mã số: OT-00186

ĐVT: cái

In stock: YES.

Đầu kẹp mũi JTO

Đầu kẹp mũi JTO

Giá: 90,000 VND

SL tồn: 1 cái

Cây chụp lục giác chữ thập xăng (loại lớn)
CartFB chat with me

Cây chụp lục giác chữ thập xăng (loại lớn)

Mã số: OT-00175

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây chụp lục giác chữ thập xăng (loại lớn)

Cây chụp lục giác chữ thập xăng (loại lớn)

Giá: 80,000 VND

SL tồn: 3 cái

Cây chụp lục giác chữ thập 1:10
CartFB chat with me

Cây chụp lục giác chữ thập 1:10

Mã số: OT-00174

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây chụp lục giác chữ thập 1:10

Cây chụp lục giác chữ thập 1:10

Giá: 40,000 VND

SL tồn: 10 cái

Bộ taro trong ngoài 20 món bọc titanium
CartFB chat with me

Bộ taro trong ngoài 20 món bọc titanium

Mã số: OT-00172

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ taro trong ngoài 20 món bọc titanium

Bộ taro trong ngoài 20 món bọc titanium

Giá: 700,000 VND

SL tồn: 1 bộ

Mũi taro M2.5, M3 loại tốt
CartFB chat with me

Mũi taro M2.5, M3 loại tốt

Mã số: OT-00128

ĐVT: cái

In stock: YES.

Mũi taro M2.5, M3 loại tốt

Mũi taro M2.5, M3 loại tốt

Giá: 65,000 VND

SL tồn: 2 cái

Bộ taro trong ngoài 20 món
CartFB chat with me

Bộ taro trong ngoài 20 món

Mã số: OT-00115

ĐVT: bộ

In stock: YES.

Bộ taro trong ngoài 20 món

Bộ taro trong ngoài 20 món

Giá: 600,000 VND

SL tồn: 1 bộ

Lưỡi cưa tròn 32 mm cốt 6 mm
CartFB chat with me

Lưỡi cưa tròn 32 mm cốt 6 mm

Mã số: OT-00094

ĐVT: cái

In stock: YES.

Lưỡi cưa tròn 32 mm cốt 6 mm

Lưỡi cưa tròn 32 mm cốt 6 mm

Giá: 30,000 VND

SL tồn: 2 cái

Lưỡi cưa tròn 60 mm cốt 6 mm
CartFB chat with me

Lưỡi cưa tròn 60 mm cốt 6 mm

Mã số: OT-00093

ĐVT: cái

In stock: YES.

Lưỡi cưa tròn 60 mm cốt 6 mm

Lưỡi cưa tròn 60 mm cốt 6 mm

Giá: 50,000 VND

SL tồn: 4 cái

Cây kẹp lưỡi cưa tròn (6 mm)
CartFB chat with me

Cây kẹp lưỡi cưa tròn (6 mm)

Mã số: OT-00092

ĐVT: cái

In stock: YES.

Cây kẹp lưỡi cưa tròn (6 mm)

Cây kẹp lưỡi cưa tròn (6 mm)

Giá: 20,000 VND

SL tồn: 10 cái

Nhận xét, thắc mắc của bạn: